Kurikulum Pengajian

STRUKTUR KURSUS BAHASA INGGERIS (ELEx Package) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2022/2023 & Semester Seterusnya (KURSUS WAJIB)

STRUKTUR KURSUS BAHASA INGGERIS (ELEx Package) -  Bermula Ambilan Semester Kedua 2020/2021 Sehingga Semester Kedua 2021/2022 (KURSUS WAJIB)

STRUKTUR KURSUS BAHASA INGGERIS (ELEx Package) -  Bermula Ambilan Semester Pertama 2017/2018 sehingga Semester Pertama 2020/2021 (KURSUS WAJIB)

BACELOR SAINS PERTANIAN (BSP) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2017/2018 & Semester Seterusnya

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA (BSPM) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2016/2017 & Semester Seterusnya

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (BSHRD) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2017/2018 & Semester Seterusnya

BACELOR KOMUNIKASI - Kemaskini 23 Julai 2019

BACELOR SASTERA BAHASA INGGERIS (BABE) - Bermula Ambilan Semester Kedua 2018/2019 & Semester Sebelumnya - Kemaskini 12 Sept 2019

BACELOR SASTERA BAHASA INGGERIS - Bermula Ambilan Semester Pertama 2019/2020 & Semester Seterusnya - Kemaskini 23 Julai 2019

BACELOR SASTERA BAHASA DAN LINGUISTIK MELAYU (BABM) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2019/2020 & Semester Seterusnya