Perjumpaan Bersemuka

 

Perjumpaan Bersemuka Pertama Semester Kedua 2018/2019 (Minggu Kedua)
Tarikh Kemaskini : 8 Mac 2019

 
Jadual Amali Bacelor Sais Pertanian
 Tarikh Kemaskini : 5 Mac 2019

Perjumpaan Bersemuka Pertama Semester Kedua 2018/2019 (Minggu Pertama)
Tarikh Kemaskini : 22 Februari 2019