Perjumpaan Bersemuka

Surat Cuti Tanpa Rekod Perjumpaan Bersemuka Semester Kedua 2018/2019


Perjumpaan Bersemuka Ketiga Master (27 - 28 April 2019)

Tarikh Kemaskini : 21 Mac 2019


Perjumpaan Bersemuka Kedua Master (23 - 24 Mac 2019)

Tarikh Kemaskini : 21 Mac 2019


Penangguhan Kelas KOM5111 (Teori Komunikasi)

Adalah dimaklumkan bahawa Kelas KOM5111 (Teori Komunikasi) oleh Prof. Madya Dr. Zobidah Omar ditangguhkan kepada tarikh dan masa tersebut : 
Tarikh   : 23 mac 2019
Hari      : Sabtu
Waktu   : 8.30 - 1.00 petang
Tempat : Akan dimaklumkan kemudian 
Tarikh Kemaskini : 25 Februari 2019

Perjumpaan Bersemuka Pertama Master (23 - 24 Februari 2019)

Tarikh Kemaskini : 22 Februari 2019