Kurikulum Pengajian

KURIKULUM BARU

STRUKTUR KURSUS BAHASA INGGERIS (ELEx Package) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2022/2023 & Semester Seterusnya (KURSUS WAJIB)

BACELOR SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (BSHDK) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2023/2024 & Seterusnya

BACELOR KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN (BCOMM) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2023/2024 & Seterusnya

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN KEPUJIAN (BSPM) - Bermula Ambilan Semester Kedua 2022/2023 & Seterusnya

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN (BSHRD) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2023/2024 & Seterusnya

 BACELOR SASTERA BAHASA INGGERIS DENGAN KEPUJIAN (BABE) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2019/2020 & Semester Seterusnya 

BACELOR SASTERA BAHASA DAN LINGUISTIK MELAYU DENGAN KEPUJIAN (BABM) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2019/2020 & Semester Seterusnya

DIPLOMA PEMBANGUNAN MANUSIA (DPM) - Bermula Semester Pertama 2020/2021 & Semester Seterusnya

BACELOR SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (BSP) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2017/2018 sehingga Semester Kedua 2023/2024


 KURIKULUM LAMA

STRUKTUR KURSUS BAHASA INGGERIS (ELEx Package) -  Bermula Ambilan Semester Kedua 2020/2021 Sehingga Semester Kedua 2021/2022 (KURSUS WAJIB)

STRUKTUR KURSUS BAHASA INGGERIS (ELEx Package) -  Bermula Ambilan Semester Pertama 2017/2018 sehingga Semester Pertama 2020/2021 (KURSUS WAJIB)

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA (BSPM) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2016/2017 & Semester Pertama 2022/2023

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (BSHRD) - Bermula Ambilan Semester Pertama 2017/2018 & Semester Kedua 2022/2023 

BACELOR KOMUNIKASI - Sehingga Semester Kedua 2022/2023 

BACELOR SASTERA BAHASA INGGERIS (BABE) - Bermula Ambilan Semester Kedua 2018/2019 & Semester Sebelumnya