Penawaran Kursus

Penawaran Kursus Semester KEDUA 2021/2022  

PENAMBAHAN KURSUS

 • KOM3404 (KOMPUTER DALAM KOMUNIKASI) : DR. NORLIANA HASHIM (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : 014-2234506)
 • FEM3003 (KAEDAH PENYELIDIKAN) : DR NELLIE ISMAIL (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : 0192329277)

 ** Bermula Semester Pertama 2021/2022 kursus PRT2008 (Pertanian & Manusia) digantikan dengan kursus PRT2009 (Pertanian & Kehidupan) - Melibatkan semua sesi ambilan & program

** Pendaftaran yang TIDAK mengikut Pakej Penawaran Kursus akan melibatkan pertindihan jadual kelas, jadual tutorial, jadual amali dan jadual peperiksaan risiko ini adalah atas tanggungjawab pelajar sendiri. Hanya pelajar semester akhir dan berbaki kursus untuk bergraduat sahaja dibenarkan mendaftar kursus tidak mengikut pakej penawaran kursus.

 


Penawaran Kursus Semester Pertama 2021/2022  

       ** Bermula Semester Pertama 2021/2022 kursus PRT2008 (Pertanian & Manusia) digantikan dengan kursus PRT2009 (Pertanian & Kehidupan) - Melibatkan semua sesi ambilan & program

TAMBAHAN KURSUS :

 • FEM3001 (PENGANTAR PEMBANGUNAN MANUSIA) : DR. ZARINAH ARSHAT (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • BBM3402 (SISTEM TULISAN JAWI) : DR. ADI YASRAN (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • KOH3401 (KOMUNIKASI KUMPULAN KECIL) : DR.THAM JEN SERN (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

** Pendaftaran yang TIDAK mengikut Pakej Penawaran Kursus akan melibatkan pertindihan jadual kelas, jadual tutorial, jadual amali dan jadual peperiksaan risiko ini adalah atas tanggungjawab pelajar sendiri. Hanya pelajar semester akhir dan berbaki kursus untuk bergraduat sahaja dibenarkan mendaftar kursus tidak mengikut pakej penawaran kursus.

 


Penawaran Kursus Semester Kedua 2020/2021  

Tambahan Kursus :

 • KOM3364 (Komunikasi Kepemimpinan) :T.S.Syed Agil Sheikh Al Sagoff (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • KOC3431 (Strategi Perhubungan Awam) : Dr. Nurul Ain Mohd Hassan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • KOJ3471 (Proses Penyuntingan & Penerbitan Berita) : Dr. Akmar Hayati Ahmad Ghazali (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • BBM3104 (Bahasa Melayu Klasik) : Puan Ernawita Atan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • BBM3106 (Teori Linguistik) : Dr. Che Ibrahim Salleh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • FEM3002 (Kaedah Penyelidikan) : Dr. Zarinah Arshat (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • FEM3003 (Kaedah Penyeldikan) : Dr. Zarinah Arshat (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • DCE3117 (Kerjaya & Pembangunan Sumber Manusia) : Dr. Nor Wahiza Abd Wahat (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • DCE3612 (Pembangunan Organisasi) : Dr. Mohd Faiq Abd Aziz (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Penawaran Kursus Semester Pertama 2020/2021 : 

Tambahan Kursus :

 • BBM3413 (Kaedah Penyelidikan Bahasa Melayu): Dr. Zuraini Jusoh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • KOC4362 (Pengurusan Krisis Organisasi) : Dr. Siti Zobidah Omar (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


Penawaran Kursus Semester Kedua 2019/2020 : 

Tambahan Kursus :

 • FEM3335 : Dr. Wan Munira Wan Jaafar (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • PSP3000 : Dr. Zuroni Md Jusoh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • FEM3001 : Dr. Zarinah Arshat (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • KOJ3444 : En. Saiful Nujaimi Abdul Rahman (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • BBA2402 : En. Ahmad Zainan Md Khudzari (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • FEM3201 : Dr. Syuhaily Osman (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • KOH3401 :  Dr. Tham Jen Sern (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • BBM3104 : Prof. Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • BBM3206 :  Prof. Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • SHW3003 : Dr. Mamat Hamidi Kamalludin (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • DCE3612 : Prof. Madya Dr. Khairuddin Idris (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • FEM3202 : Dr. Asmidawati Binti Ashari (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)     
 • SKP2203 : Puan Zarina Muhammad (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)                                                                                                           

Perubahan Nama Pensyarah :

 • FCE3204 : Dr. Mohd Mokhtar Muhamad (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)   
 • MGM3180 : Puan Nor Azlina Kamarohim (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • MGM3123 : Dr. Rosmah Mohamed (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)                                                                                                                

                                                                                    Kemaskini : 12 Mac 2020


Penawaran Kursus Semester Pertama 2019/2020 : 

Penambahan penawaran kursus :
 • MGM3180 (ASAS KEUSAHAWANAN) - Puan Siti Rahayu Hussin
 • MGM3113 (GELAGAT ORGANISASI) - Dr. Nor Siah bt Jaharuddin
 • FEM4959A (DISERTASI BACELOR) -  Dr. Muslihah bt Hasbullah @ Abdullah
 • BBM3105 (FALSAFAH BAHASA MELAYU) - Dr. Che Ibrahim bin Salleh
 • BCH3000 (PRINSIP BIOKIMIA) - Dr. Nur Adeela Yasid
 • ECN3100 (PRINSIP EKONOMI) - Dr. Wan Azman Saini bin Wan Ngah
** SILA RUJUK SENARAI KURSUS BAHASA INGGERIS DALAM PENAWARAN PROGRAM MASING-MASING

 Kemaskini : 18 September 2019


Penawaran Kursus Semester Kedua 2018/2019 : 

Tarikh Kemaskini : 5 MAC 2019