F2F-06-11-2021

TARIKH: 06-11-2021 (SABTU)

KAEDAH: APLIKASI ZOOM / GOOGLE MEET

NO. MASA KENDALIAN RAKAMAN KELAS
1. 8.00AM-11.00AM UPMET EOH3101
FEM4101
FSA3000
2. 11.00AM-2.00PM PENSYARAH

KOJ3434

UPMET LPE2501
FEM2100
FEM4225
3. 2.30PM-3.00PM PENSYARAH FEM4341
FEM3001
UPMET LPE2301
FEM3331