F2F2-19-06-2021

TARIKH: 19-06-2021 (SABTU)

KAEDAH: APLIKASI ZOOM / GOOGLE MEET

NO. MASA KENDALIAN RAKAMAN KELAS
1. 8.00AM-11.00AM PENSYARAH BBI3210
BBM3204
UPMET BBM3410
2. 11.00AM-2.00PM PENSYARAH SKP2204
UPMET BBM3107
3. 2.30PM-5.30PM PENSYARAH BBW3101
FEM4331
UPMET BBI3421
LPA2101