Nota/Rakaman

 

  PERJUMPAAN BERSEMUKA KEDUA RAKAMAN MENERUSI APLIKASI ZOOM

NO. TARIKH RAKAMAN PENSYARAH KOD KURSUS
1. 11/07/2020

PROF.MADYA DR. NOR AZURA

KOM5215