Perjumpaan Bersemuka

JADUAL KULIAH PROGRAM MASTER PENDIDIKAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN (MPPP) 
SEMESTER KEDUA, 2021/2022 

1)  Surat Cuti Tanpa Rekod (Pendaftaran & Kuliah)
2)  Perjumpaan Bersemuka MPPPJadual Kuliah Program Master Pendidikan Pentadbiran Pendidikan (MPPP),  SEMESTER 1, 2021/2022 
 

Jadual Kuliah Program Master Pendidikan Pentadbiran Pendidikan (MPPP), Semester 2, 2020/2021
 
 Tarikh Kemaskini : 25 Mac 2021

Jadual Kuliah Program Master Pendidikan Pentadbiran Pendidikan (MPPP) Semester Pertama 2020/2021

Surat Cuti Tanpa Rekod (Pendaftaran & Kuliah)


Surat Cuti Tanpa Rekod Perjumpaan Bersemuka Semester Kedua 2019/2020

Jadual Kuliah Program Master Pendidikan Pentadbiran Pendidikan (MPPP)


Surat Cuti Tanpa Rekod Perjumpaan Bersemuka Semester Pertama 2019/2020

Jadual Kuliah Program Master Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan), Semester Pertama, 2019/2020

Tarikh Kemaskini : 19 Ogos 2019


Surat Cuti Tanpa Rekod Perjumpaan Bersemuka Semester Kedua 2018/2019

Jadual Kuliah Program Master Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)