Nota/Rakaman

KULIAH : BILIK KULIAH PUSAT (BKP005)
TARIKH : 29 FEB 2020

NO. PENSYARAH KOD KURSUS
1. (DATIN HAJAH ROSNANI)  ERS5950
 2. (DATIN HAJAH ROSNANI)  TAKLIMAT DISERTASI
3. (PROF. MADYA DR. SOAIB ASIMIRAN) EAD5004
4. (PROF. MADYA DR. SUHAIDA ABD KADIR) EAD5001

 

KULIAH : BILIK KULIAH PUSAT (BKP005)
TARIKH : 07 MAC 2020

NO. PENSYARAH KOD KURSUS
1. (DATIN HAJAH ROSNANI) ERS5950
2. (PROF. MADYA DR. SOAIB ASIMIRAN) EAD5004
3. PROF. MADYA DR. SUHAIDA ABD KADIR) EAD5001

 

KULIAH : BILIK KULIAH PUSAT (BKP005) 
TARIKH : 14 MAC 2020

NO. PENSYARAH KOD KURSUS
1. (PROF. MADYA DR. SOAIB ASIMIRAN) EAD5004

 

KULIAH : BILIK KULIAH PUSAT (BKP005) 
TARIKH : 21 MAC 2020

NO. PENSYARAH KOD KURSUS
1. (PROF. MADYA DR. SOAIB ASIMIRAN) EAD5004